Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Het tweetrapstestament

Volgens het wettelijk erfrecht en ook de meeste gemaakte langstlevende testamenten, worden bij overlijden van de eerststervende echtgenoot alle bezittingen en schulden automatisch toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot. De kinderen erven een vordering op de langstlevende ouder die pas opeisbaar is als de langstlevende is overleden. De langstlevende zelf heeft een vrijstelling van € 600.000,00; de kinderen hebben ieder een vrijstelling van € 19.000,00. Hierdoor moet over de vorderingen van de kinderen al vrij snel belasting worden betaald en dat moet de langstlevende voorschieten. Die kan het vaak niet betalen omdat het vermogen vastzit in bijvoorbeeld het huis of in beleggingen. Bovendien is het helemaal niet zeker of de kinderen ooit ontvangen waarover is afgerekend. De langstlevende mag het immers opmaken.

Hoe werkt het tweetrapstestament?

In een tweetrapstestament wordt de langstlevende echtgenoot tot enig erfgenaam benoemd (dit is de eerste trap), maar dat erfgenaamschap vervalt als de langstlevende zelf komt te overlijden. In hetzelfde testament worden de kinderen tot erfgenaam benoemd voor het geval het erfgenaamschap van de langstlevende echtgenoot is weggevallen. Dit is de tweede trap. De kinderen erven zo bij het overlijden van de langstlevende zowel rechtstreeks van de langstlevende en alsnog van de eerststervende.

Op deze manier hoeft de langstlevende niet meteen belasting te betalen bij het overlijden van de eerste echtgeno(o)t(e), aangezien alles vererft binnen de grote vrijstelling van de langstlevende, en bij het overlijden van de langstlevende hoeft die belasting slechts te worden betaald over het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Dit betekent dus in elk geval uitstel en wellicht zelfs afstel.