Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Testamentair erfrecht bij gehuwden

In onze praktijk merken we dagelijks dat mensen ervan uitgaan dat geen testament gemaakt hoeft te worden als je getrouwd bent en kinderen hebt. Immers; de wet regelt het nu toch? Het is inderdaad zo dat sinds 2003 het wettelijk erfrecht ingrijpend is gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de langstlevende echtgenoot bij overlijden van de eerste niets aan de kinderen hoeft uit te keren. De langstlevende is volgens de wet eigenaar geworden van alle goederen van de nalatenschap en krijgt een renteloze schuld aan de kinderen ter grootte van hun erfdeel, berekend over het saldo van de goederen. Pas wanneer de langstlevende overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering belandt, kunnen de kinderen die vordering opeisen. Dit wettelijk erfrecht geldt voor gehuwden en geregistreerde partners, dus niet voor samenwoners. Toch blijft het maken van een testament voor veel mensen een aanrader.

In welke situaties?

Wanneer u:

  • van de wet wilt afwijken, bijvoorbeeld: een kind niet of minder wilt laten erven, een partner met wie u samenwoont wilt laten erven, als u geen partner of kinderen heeft niet wilt dat ouders of broers of zusters erven.
  • wilt regelen dat uw nalatenschap privébezit blijft van uw eigen familie, dus bij een eventuele echtscheiding niet hoeft te worden gedeeld met een aanstaande ex (uitsluitingsclausule).
  • kinderen onder de 18 heeft en u niet wilt dat de rechter regelt wie voor hen zorgt als beide ouders er niet meer zijn (voogdij).
  • kinderen nog niet de vrije beschikking over hun erfdeel wilt geven wanneer ze 18 zijn maar pas als ze iets beter weten hoe ze met hun geld moeten omgaan (bewind).
  • graag iemand zou willen aanwijzen die alles regelt als u zou komen te overlijden (executeur).

Tenslotte biedt een testament ook heel goede mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Kinderen moeten namelijk al snel belasting betalen over hun erfdeel en meestal moet de langstlevende ouder dit voorschieten.