Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Schepen

Beschikt u over één of meerdere schepen voor werk of vrije tijd? Of leeft u op een woonboot? Dan zou u kunnen overwegen dit te registreren in het scheepsregister. Hier hangt aan vast dat uw schip wordt gebrandmerkt en hiermee internationaal geïdentificeerd is. Dit biedt vele voordelen. Bij een geregistreerd schip dat wordt gestolen en doorverkocht zal de ‘nieuwe eigenaar’ geen poot hebben om op te staan. U vordert het schip dan terug. Maar er zijn meer pluspunten.

Scheepsregister

Door registratie in het scheepsregister (ook wel teboekstelling genoemd) wordt een roerende zaak een registergoed. Het scheepsregister is een onderdeel van het kadaster. Het systeem van teboekstellen in een kadastraal register met op verzoek weer verstrekken van uittreksels uit het register is opgezet ten behoeve van de rechtszekerheid.

Lees meer...

Een belangrijk voordeel hiervan is dat op registergoederen ook hypotheken kunnen worden gevestigd, een zogenaamde scheepshypotheek.

Opneming in het scheepsregister is mogelijk voor beroeps- en pleziervaartuigen en woonboten, zowel in aanbouw als afgebouwd. De inschrijving bestaat uit het deponeren van de akte van overdracht en hypotheekakte(n). Voordat een schip kan worden geregistreerd dient dit te worden gebrandmerkt. Coördinatie van de branding van schepen ligt bij het Bureau Scheepsregistratie te Rotterdam.

Door registratie van het brandmerk is het schip internationaal geïdentificeerd. Bij schepen in het buitenland is het voor een Nederlands brandmerk noodzakelijk, dat het schip bij het kadaster in Nederland staat geregistreerd en dat de bouw van het schip zover is voltooid, dat het kadaster het brandmerk kan aanbrengen.

Voordelen van registratie in het Nederlands kadaster:

  • de registratie bewijst tegenover een ieder wie de juridische eigenaar van een schip is
  • bij een eventuele faillissement van de werf waar een schip in aanbouw is, valt een geregistreerd schip niet in de faillissementsboedel
  • de politie kan gemakkelijker een gestolen geregistreerd schip opsporen
  • als het schip wordt gestolen en doorverkocht, wordt de nieuwe eigenaar, als hij te goeder trouw is, door de wet beschermd bij een niet geregistreerd schip. Was het schip echter geregistreerd, dan blijft de eigendom berusten bij de juridische eigenaar en kan die het schip terugvorderen
  • een teboekgesteld schip kan met een scheepshypotheek worden gefinancierd.

Meetbrief

Op het Nederlandse binnenwater moet een binnenvaartschip dat te boek is gesteld voorzien zijn van een meetbrief. Op de meetbrief worden de zones waarin het schip bestemd is te varen vermeld. De geldigheidsduur van een meetbrief is ten hoogste 15 jaar en kan steeds weer worden verlengd. Het doel van de meting is de waterverplaatsing vast te stellen.

Woonboten

Woonboten moeten in het scheepsregister worden ingeschreven als zij een waterverplaatsing hebben van meer dan tien kubieke meter. Voor de inschrijving in het scheepsregister moet de waterverplaatsing worden aangetoond met een geldige meetbrief. Alleen als het schip een eenvoudige vorm heeft, zoals bij een doosvormige drijfbak, kan met een formulier betreffende de waterverplaatsing worden volstaan. Meting wordt uitgevoerd door de scheepsmetingsdienst.

Overdracht schip

Als u een teboekgesteld schip wil overdragen is een notariële akte vereist.

Scheepshypotheken

Scheepshypotheken kunnen alleen gevestigd worden op teboekgestelde schepen. Dit geldt voor zowel afgebouwde schepen als voor schepen in aanbouw.

Belastingen

Aangezien een schip geen onroerende zaak is, komt er geen overdrachtsbelasting aan te pas bij overdracht van een schip. Wel kan omzetbelasting verschuldigd zijn.

Voor scheepsoverdrachten en scheepshypotheken kunt u uitstekend op ons kantoor terecht. Ook als u uw (zeil)schip te boek wilt stellen kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.