Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Samenlevingscontract

U woont al jaren tot volle tevredenheid ongehuwd samen zonder samenlevingscontract? Dat kan in bepaalde situaties voor problemen zorgen en een samenlevingscontract is dan wellicht een oplossing. Dit afsprakenpakket is altijd persoonlijk en op maat gemaakt. Door een samenlevingscontract ontstaat geen gemeenschap van goederen  Het biedt in verschillende situaties uitkomst.

Lees meer...

Om van de vrijstelling van inkomsten- en erfbelasting gebruik te kunnen maken, vraagt de wet een notarieel samenlevingscontract. En wanneer u bent aangesloten bij een pensioenfonds, bouwt u hiermee maandelijks onder andere een nabestaandenpensioen op. Met een notarieel samenlevingscontract heeft uw partner hier bij overlijden aanspraak op. Ook handig om te weten is dat zonder samenlevingscontract en boterbriefje u niet van uw partner erft. Zelfs al woont u al vijftig jaar onder één dak, de familie is automatisch erfgenaam.

Het samenlevingscontract is een afsprakenpakket dat niet standaard is. Natuurlijk wordt gebruik gemaakt van modelcontracten, maar het is aan u om samen met ons te kijken hoe u bepaalde situaties geregeld wilt hebben. Denk daarbij aan zaken als het betalen van de kosten van de huishouding, het uit elkaar gaan en de woonlasten. Het is tenslotte ùw contract!

Naast de inhoudelijke kant van een samenlevingscontract is het ook om formele redenen steeds belangrijker geworden een samenlevingscontract te maken, omdat de wetgever steeds meer naast de eis van feitelijk samenwonen ook de formele eis stelt dat een notarieel samenlevingscontract is opgemaakt om van de vrijstelling (zowel inkomsten- als erfbelasting) gebruik te kunnen maken.

Pensioen

Als u in loondienst bent, zult u in de meeste gevallen aangesloten zijn bij een pensioenfonds. De pensioenpremie die u iedere maand betaalt is enerzijds bestemd voor het ouderdomspensioen en anderzijds voor het nabestaandenpensioen. Ook samenlevingspartners kunnen aanspraak maken op nabestaandenpensioen.

Lees meer...

Door de meeste pensioenfondsen wordt dan wel geëist dat u met uw partner een notarieel samenlevingscontract bent aangegaan en dat u op het moment van uw overlijden al minimaal een half jaar met uw partner samenwoonde. Het pensioenfonds zal u vragen om een kopie van het contract en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt sinds welke datum u met uw partner onder één dak woont.

Erven

Als u niet getrouwd bent, erft u niet van uw partner, zelfs al woont u tientallen jaren samen! De familie is erfgenaam; als u de partner tot erfgenaam wilt benoemen is daarvoor een testament nodig. In een samenlevingscontract kunt u wel een regeling maken met betrekking tot gemeenschappelijke zaken, het zogenaamde verblijvingsbeding, maar erfgenaam wordt u er niet door.

Lees meer...

Als u kinderen hebt en wilt dat alles wat u nalaat eerst naar uw partner gaat en dat die daarmee kan doen wat hij of zij wil, is een samenlevingscontract – naast testamenten – noodzakelijk. Een kind kan dan een langstlevende-regeling voor uw partner niet aanvechten en heeft maar te accepteren dat hij voorlopig nog niets van uw erfenis kan opeisen. Bovendien hoeft uw partner dan niet te veel belasting te betalen. Hij of zij mag dan namelijk ruim € 600.000 van u erven zonder dat erfbelasting betaald hoeft te worden. Als uw erfenis nog veel groter is, betaalt uw partner over het meerdere 10% en deels 20% erfbelasting. Zonder samenlevingscontract is de vrijstelling voor de erfbelasting in veel gevallen veel lager en is de verschuldigde belasting veel hoger (namelijk 30% respectievelijk 40%).

Geen gemeenschap van goederen

Een belangrijk verschil met het huwelijk is dat door het samenlevingscontract geen gemeenschap van goederen ontstaat. Ook de aansprakelijkheid voor schulden ligt bij een samenlevingscontract anders dan bij het huwelijk. Wat betreft vrijwaring voor aansprakelijkheid kan een samenlevingscontract meer zekerheid bieden dan een huwelijk.