Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen kunnen met of zonder notariële akte worden opgericht. Voor een stichting geldt dat de oprichting daarvan altijd bij notariële akte dient te geschieden.

De oprichting van een vereniging bij notariële akte heeft als voordeel dat de aansprakelijkheid van de bestuurders slechts in uitzonderingssituaties aan de orde komt. Andere voordelen zijn dat een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte erfgenaam kan zijn en registergoederen kan verkrijgen.

Indien oprichting via ons kantoor plaatsvindt, zullen wij zorgen voor inschrijving van de vereniging/stichting en eerste bestuurders bij de Kamer van Koophandel en de deponering van de statuten regelen (www.kvk.nl). Dit om te voorkomen dat de bestuurders hoofdelijke aansprakelijkheid zijn bij het nalaten van deze formaliteiten.

Een stichting met een goed doel neemt in het belastingrecht een bijzondere positie in. De belastingdienst heeft bepaald dat eerst rangschikking van de stichting als zodanig nodig is. Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn.