Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

De overdracht van een huis

Natuurlijk bent u blij als u uw huis heeft weten te verkopen. Maar het brengt ook niet-alledaagse situaties met zich mee. De overdracht van een huis is waarschijnlijk niet iets waar u vaak mee te maken heeft. Dat geldt gelukkig wel voor ons. De eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leiden kunt u dan ook met een gerust hart aan ons overlaten. Vanaf het begin krijgt u een vast aanspreekpunt binnen onze organisatie toegewezen, die bekend is met alle ins & outs van uw dossier.

De overdracht van een huis is een complexe aangelegenheid. Diverse controles, doorhaling van oude hypotheken, de financiële afwikkeling, inschrijving bij het kadaster (www.kadaster.nl), afdracht van overdrachtsbelasting, ons kantoor zorgt voor een goede planning.

Nadat de getekende koopovereenkomst door ons kantoor is ontvangen, zenden wij de betrokken partijen een bevestiging. De afspraak voor ondertekening van de akte(n) wordt direct in onze agenda ingepland, zodat u tijdig uw eigen planning hierop kunt afstemmen. Bij de bevestiging laten wij u ook weten welke medewerker van ons kantoor uw dossier zal behandelen. U heeft zo vanaf het begin een aanspreekpunt. Deze medewerker treft op dat moment al de eerste voorbereidingen voor de overdracht.

Vervolgens gaan wij ervoor zorgen dat op de afgesproken dag de overdracht kan plaatsvinden. Hier komt nogal wat bij kijken. Naast de aflossing van de oude hypotheek moet er meestal een nieuwe hypotheek ten behoeve van de koper worden gevestigd, de akten moeten worden opgesteld en de nota’s waaruit de hele financiële afwikkeling blijkt moeten vooraf zijn opgemaakt. U ontvangt deze stukken voor het tekenen van de akte(n). Om alles op tijd af te hebben zijn wij natuurlijk ook afhankelijk van de medewerking van andere instanties, zoals banken.

Onze meest actuele tarieven zijn te vinden op www.degoedkoopstenotaris.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per mail een offerte bij ons opvragen.