Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Erven volgens de wet en testamentair erfrecht

Het opstellen van een testament is vast niet iets waar u dagelijks aan denkt. Toch is het goed hier eens bij stil te staan. Immers; wanneer door u geen testament is gemaakt, bepaalt de wetgeving na overlijden wat er met uw nalatenschap gebeurt. Wanneer u bijvoorbeeld kinderen pas de vrije beschikking over hun erfdeel wilt geven op latere leeftijd dan 18 of een partner met wie u samenwoont wilt laten erven, is het noodzakelijk deze van de wet afwijkende wensen in een testament op te laten nemen. Bovendien kan een zogeheten tweetrapstestament ook zorgen voor een forse besparing van erfbelasting.

Erven volgens de wet

Wanneer door u geen testament is gemaakt, vererft uw nalatenschap volgens de wet. De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen achtereenvolgens:

  1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
  2. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;
  3. de grootouders van de erflater;
  4. de overgrootouders van de erflater.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onderstaande website: http://www.notaris.nl/erven-en-nalaten.