Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Echtscheiding en mediation

Een huwelijk kan door verschillende oorzaken stranden, maar wat de reden ook is: het is altijd een pijnlijke situatie. Met een vechtscheiding schiet doorgaans niemand iets op. Wij kunnen er aan bijdragen dat de afwikkeling in alle rust en redelijkheid verloopt, eventueel met behulp van bemiddeling. Beide partijen maken in onderling overleg afspraken, die wij vastleggen in een notarieel convenant. Wanneer vorderingen niet worden voldaan, kan zonder tussenkomst van een rechter een deurwaarder worden ingeschakeld.

Indien u in harmonie een echtscheiding wilt regelen, bent u bij ons aan het goede adres. Ons kantoor behandelt echtscheidingen wanneer beide echtgenoten de intentie hebben hier een goede gemeenschappelijke vorm voor te vinden. Indien mogelijk kunnen wij mediation bieden.

Onze aanpak is dat wij beide partijen op ons kantoor uitnodigen. Vervolgens worden in onderling overleg afspraken gemaakt over onder meer de partner- en/of kinderalimentatie, de omgangsregeling met de kinderen, de pensioenen en de verdeling van de goederen en de schulden. Deze afspraken leggen wij vast in een notarieel convenant. Een belangrijk voordeel hiervan is dat wanneer vorderingen die op grond van dit convenant ontstaan niet worden voldaan, geen rechterlijk vonnis nodig is om de inning via de deurwaarder te realiseren.

Het convenant wordt na ondertekening ingediend bij de rechtbank. Zodra het echtscheidingsverzoek is ingediend, is de gemeenschap ontbonden. De rechtbank spreekt doorgaans in zes weken de echtscheiding uit. Nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is het huwelijk geëindigd.

Als er een woning is en deze naar een van beide echtgenoten gaat, wordt na de echtscheiding een verdelingsakte opgemaakt ter uitvoering van het convenant.