Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Afwikkeling nalatenschap en mediation

De afwikkeling van nalatenschappen behoort tot de kerntaken van de notaris. Hieronder valt onder meer de afgifte van verklaringen van erfrecht en verklaringen van executele.

Daarnaast zal in veel gevallen een boedelbeschrijving en/of een akte van verdeling moeten worden opgemaakt. In deze fase kunnen ook fiscaal belangrijke beslissingen genomen worden. Om te voorkomen dat u te veel erfbelasting betaalt zijn wij u graag behulpzaam bij het opstellen van de aangifte erfbelasting.

Mocht tijdens de boedelafwikkeling een geschil tussen de erfgenamen ontstaan dan kan de door ons kantoor geboden mediation een uitkomst zijn.