Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Woonbeleving en hogere eigen bijdrage AWBZ

Geplaatst op: 03 maart 2013

Op 27 maart zal de woonbelevingsdag door wethouder Reynvaan worden geopend in het kantoor van Q Makelaars aan de Grote Markt in Dordrecht. U bent daar vanaf 20.00 uur welkom.

Als Doehetzelf Notaris zal ik daar ook aanwezig zijn om notariële vragen te beantwoorden. Een vraag die zeker zal worden is gesteld is die of de hoge eigen bijdrage, die dit jaar is ingevoerd voor de AWBZ,  kan worden voorkomen. Een bij velen levende angst is dat het eigen huis moet worden “opgegeten” bij opname in een verpleeghuis. Het laat zich raden dat de woonbeleving daardoor ernstig wordt aangetast.

Overdragen huis aan kinderen

In het verleden gold voor de toepassing van de destijds geldende Wet op de bejaardenoorden dat eerst het eigen vermogen moest worden aangesproken, voordat een bijdrage van overheidswege werd verstrekt. Die wet had wat dat betreft veel overeenkomst met de huidige Wet werk en bijstand. Dat was toen voor velen reden hun huis aan de kinderen over te dragen.

Voor de AWBZ, die van toepassing is voor verpleeghuizen, golden en gelden echter andere criteria. De hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ hangt af van het fiscale inkomen. Tot het inkomen behoort ook het fictieve inkomen op vermogen, het zogenaamde box 3 vermogen. Sinds 1 januari 2013 is het zo geregeld dat voor de AWBZ een fictief inkomen van 12% geldt voor het in box 3 aanwezige vermogen (sparen en beleggen). Hier zit de moeilijkheid: het woonhuis behoorde voordat de opname in het verpleegtehuis plaats vond tot het box 1 (eigen woning) vermogen. Door het vertrek naar het verpleeghuis wordt het huis box 3 vermogen. Er wordt immers niet meer in gewoond. Over de waarde van het huis moet per jaar 12% betaald worden met een maximum van € 2.189,–  per maand. Maar wanneer van een echtpaar alleen de man of vrouw naar het verpleeghuis gaat, blijft het een woonhuis en verandert het box 3 vermogen niet. Het wordt anders als beiden in een verpleeghuis terecht komen of wanneer de langstlevende dat doet. Een en ander doet de vraag rijzen of het net als vroeger, verstandig is het huis bij tijds over te dragen aan de kinderen.

 

Woz Waarde

Nog een opmerking over de Woz waarde. Deze is fiscaal erg belangrijk geworden, niet alleen voor de onroerende zaak belasting, maar ook voor de erf- en schenkbelasting. Daar komt nu bij dat wanneer  het huis wegens opname in een verpleeghuis verhuist van box 1 naar box 3, daarvoor ook de Woz waarde geldt. De 12 % wordt dus over die waarde berekend. Als de Woz waarde te hoog is vastgesteld loont het door de nieuwe wetgeving extra de moeite bezwaar te maken.

 

Geen Doehetzelf akte

Ik kom tot de conclusie dat overdracht van het huis aan de kinderen onder bepaalde voorwaarden inderdaad een goede methode is om het box 3 vermogen te verkleinen. Dit is een complexe materie en zeker niet geschikt om met uw tablet even te regelen. Op de woonbelevingsdag zal ik er wat dieper op ingaan en u bent altijd welkom bij mij op kantoor voor een gratis informatief gesprek.