Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Rechtbank Breda veegt de vloer aan met Wet schenk- en erfbelasting

Geplaatst op: 08 augustus 2012

De rechtbank Breda heeft recent een uitspraak gedaan waardoor het voor de staat in de meeste gevallen onmogelijk wordt erf- en schenkbelasting te heffen over privévermogen. De rechtbank is namelijk van mening dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het enorme verschil in de hoogte van de vrijstelling voor ondernemersvermogen en particulier vermogen. Die vrijstelling bedraagt 100% voor ondernemingsvermogen tot 1 miljoen en tot 83% over het meerdere vanaf 1 miljoen. Dat is heel wat anders dan bijvoorbeeld de ongeveer € 19.000,– die kinderen vrij kunnen erven als het gaat om privévermogen.

De bedrijfsopvolgingsfacilteit heeft ten doel dat wanneer een onderneming door vererving overgaat op een bedrijfsopvolger deze in de problemen komt doordat hij de erfbelasting niet kan betalen zonder de continuïteit van de onderneming op het spel te zetten. Hiermee is een algemeen belang gemoeid, onder andere werkgelegenheid. Dit wordt ook door de rechtbank onderkend, maar, zegt de rechtbank, de vrijstelling is in de loop der jaren zo hoog geworden dat deze buiten proportioneel is, waardoor er een onaanvaardbare discriminatie ontstaat van privévermogen ten opzichte van ondernemingsvermogen.

En daarmee worden volgens de rechtbank verdragen geschonden.

Natuurlijk gaat het ministerie van Financiën tegen deze uitspraak in beroep. Er zal als dat nodig is reparatiewetgeving komen, want de staat kan de erfbelasting als inkomstenbron niet missen. Mogelijk wordt de vrijstelling van ondernemers beperkt.

De EPN, de vereniging van estate-planners in het notariaat, adviseert wanneer de bezwaartermijn nog is niet is verstreken, tegen opgelegde aanslagen erfbelasting bezwaar te maken. De situatie is nu onduidelijk en het is niet uit te sluiten dat een categorie aanslagen tussen wal en schip valt.

U kunt contact opnemen met ons kantoor als u over deze kwestie nader wilt worden geïnformeerd.