Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Mantelzorgers gedupeerd

Geplaatst op: 09 september 2012

“Duizenden inwonende mantelzorgers zijn gedupeerd” volgens Nieuwsuur van 23 juli.

Het zogenaamde “mantelzorgcompliment” bedraagt 200 euro. Vanwege het gedoe en de hoogte van het bedrag wordt dat vaak niet aangevraagd. Nieuwsuur besteedde er aandacht aan nadat de Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat (EPN) de vinger op de wond had gelegd. In de voorlichting van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd geen aandacht besteed aan het grote belang dat het mantelzorgcompliment heeft voor de erfbelasting. Normaal bedraagt de vrijstelling voor kinderen 19.114 euro. Alleen wanneer een mantelzorger een samenlevingscontract heeft afgesloten èn het mantelzorgcompliment ontvangt, bedraagt de vrijstelling 603.000 euro. Omdat deze eisen vrijwel onbekend waren – en nog zijn – liepen veel mantelzorgende kinderen hun vrijstelling mis. De SVB heeft haar site inmiddels aangepast.

Een overbodige formaliteit

Niet alle mantelzorgende kinderen komen dus in aanmerking voor de hoge vrijstelling, maar alleen degenen die een samenlevingscontract hebben gesloten met hun hulpbehoevende ouder. Het is mij niet duidelijk waarom er zo’n enorm verschil wordt gemaakt tussen een inwonend kind en een kind dat in de buurt woont en zich de benen uit het lijf loopt voor zijn ouders. Om nog maar te zwijgen van het inwonende mantelzorgende kind dat geen samenlevingscontract heeft. En wat moet er dan eigenlijk in zo’n samenlevingscontract staan? Het zal duidelijk zijn dat de situatie geheel anders is dan bij een samenwonend stel. Als deze mijns inziens overbodige formaliteit dan toch vervuld moet worden, kan dat het voordeligst via www.doehetzelfnotaris.nl.

Inhoudelijk veel belangrijker in deze situatie is het testament. Alleen daarin kan geregeld worden dat het mantelzorgende kind extra beloond wordt voor zijn inspanningen en kan optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Dat zou een nuttige aanvulling zijn op de site van de SVB, maar nog eenvoudiger is dat u contact opneemt voor een kosteloos informerend gesprek. U wordt bij deze uitgenodigd.