Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Repareren van onderhandse schenkingen noodzakelijk

Geplaatst op: 02 februari 2013

Een schenking die zijn werking pas krijgt na het overlijden moet worden opgenomen in een notariële akte, omdat zo’n schenking eigenlijk dezelfde impact heeft als een testamentair legaat. Een voorbeeld van een schenking die pas gaat werken na overlijden is de zogenaamde “schenking op papier”. Een ouder schenkt aan zijn kind een bedrag door dit […]

Lees verder